• bk4
 • bk5
 • bk2
 • bk3
 • Olwynion Alloy Uwch?Pam mae Olwynion Dur yn Dal i Feddiannu Cyfranddaliadau Marchnad Mawr?

  Nodweddion Olwynion Dur Mae olwynion dur wedi'u gwneud o gyfuniad neu aloi o haearn a charbon.Dyma'r mathau o olwynion trymaf, ond hefyd y rhai mwyaf gwydn.Gallwch chi hefyd eu trwsio'n gyflym iawn.Ond maen nhw'n llai deniadol ...
  Darllen mwy
 • Aliniad Olwyn a Chydbwyso Olwynion

  Aliniad Olwyn a Chydbwyso Olwynion

  Aliniad Olwyn Mae aliniad olwyn yn cyfeirio at ba mor dda y mae olwynion car wedi'u halinio.Os yw'r cerbyd yn anghywir, bydd yn dangos arwyddion o draul teiars anwastad neu gyflym ar unwaith.Gall hefyd wyro oddi ar linell syth, gan dynnu ...
  Darllen mwy
 • Beth sydd ei angen arnoch i atgyweirio teiars ar gyfer ceir a thryciau ysgafn

  Beth sydd ei angen arnoch i atgyweirio teiars ar gyfer ceir a thryciau ysgafn

  Mae teiars wedi'u cynnal a'u cadw'n dda yn hanfodol i ddiogelwch gyrru.Treads yw'r prif ffocws mewn cynnal a chadw teiars.Fel arfer, dylid archwilio gwadnau teiars yn ystod gwaith cynnal a chadw ar gyfer dyfnder digonol a phatrymau gwisgo annormal.Y mwyaf cyffredin ...
  Darllen mwy
 • Ydych Chi'n Gwybod Mewn Gwirionedd Am Gnau Llygad Olwyn?

  Ydych Chi'n Gwybod Mewn Gwirionedd Am Gnau Llygad Olwyn?

  Mae cneuen lug olwyn yn glymwr a ddefnyddir ar olwyn car, trwy'r rhan fach hon, i glymu'r olwyn i'r car yn ddiogel.Fe welwch chi gnau lug ar bob cerbyd ag olwynion, fel ceir, faniau, a hyd yn oed tryciau;defnyddir y math hwn o glymwr olwyn ar nea...
  Darllen mwy
 • Clip Ar VS Stick On Wheel Pwysau

  Clip Ar VS Stick On Wheel Pwysau

  Yn aml, gellir datrys cwynion cwsmeriaid am ddirgryniad cerbyd a siglo ar ôl newid teiars newydd trwy gydbwyso'r cynulliad teiars ac olwynion.Mae cydbwysedd priodol hefyd yn gwella traul teiars, yn gwella economi tanwydd, ac yn dileu straen cerbydau.Yn y...
  Darllen mwy
 • Yr Arddangosfa i Ddod - Autopromotec yr Eidal 2022

  Yr Arddangosfa i Ddod - Autopromotec yr Eidal 2022

  Man Arddangos Autopromotec: Ardal Ffair Bologna (yr Eidal) Dyddiad: Mai 25-28, 2022 Cyflwyniad Arddangosfa AUTOPROMOTEC yw un o'r arddangosfeydd rhannau ceir sydd â dylanwad rhyngwladol ac effaith arddangos dda ...
  Darllen mwy
 • Bydd Fortune yn Mynychu PCIT (Sefydliad Technoleg Prema Canada) Yn 2022

  Bydd Fortune yn Mynychu PCIT (Sefydliad Technoleg Prema Canada) Yn 2022

  Mae digwyddiad Prema Canada PCIT yn gynhadledd bedwar diwrnod flynyddol ar gyfer dosbarthwyr annibynnol y cwmni, sy'n cynnwys cyfarfodydd adeiladu busnes, sesiynau strategaeth, cyflwyniadau gwerthwyr, sioe fasnach a chinio gwobrau.Lleoliad a dyddiad PCIT 2022 PCI...
  Darllen mwy
 • Sut i atal gollyngiadau aer falf teiars?

  Sut i atal gollyngiadau aer falf teiars?

  Mae falf teiars yn elfen fach iawn ond pwysig iawn mewn teiar cerbyd.Gall ansawdd y falf effeithio ar ddiogelwch gyrru.Os bydd teiar yn gollwng, bydd hefyd yn cynyddu'r defnydd o danwydd ac yn cynyddu'r risg o chwythu teiars, a thrwy hynny effeithio ar ddiogelwch teithwyr yn y t...
  Darllen mwy
 • Beth Yw Falf Teiars A Sawl Arddull O Falf Teiars?Sut i Ddweud Ei Ansawdd?

  Beth Yw Falf Teiars A Sawl Arddull O Falf Teiars?Sut i Ddweud Ei Ansawdd?

  Fel y gwyddom i gyd, yr unig ran o'r cerbyd sydd mewn cysylltiad â'r ddaear yw'r teiar.Mae teiars mewn gwirionedd yn cynnwys cydrannau lluosog sy'n angenrheidiol er mwyn i'r teiar weithredu'n optimaidd a chaniatáu i'r cerbyd gyrraedd ei botensial.Mae teiars yn hanfodol i beirianwaith cerbyd...
  Darllen mwy
 • A Oes rhaid Cydbwyso Teiars Eich Cerbyd Cyn Taro Ar Y Ffordd?

  A Oes rhaid Cydbwyso Teiars Eich Cerbyd Cyn Taro Ar Y Ffordd?

  Os nad yw'r teiar mewn cyflwr cytbwys wrth rolio, gellir ei deimlo wrth yrru ar gyflymder uchel.Y prif deimlad yw y bydd yr olwyn yn neidio'n rheolaidd, a adlewyrchir yn ysgwyd yr olwyn llywio.Wrth gwrs, mae'r effaith ar yrru ar gyflymder isel yn fach, ac mae'r rhan fwyaf o ...
  Darllen mwy
 • Llawr Jac - Eich Cynorthwyydd Dibynadwy Yn Eich Garej

  Llawr Jac - Eich Cynorthwyydd Dibynadwy Yn Eich Garej

  Mae stand jac car yn eithaf defnyddiol ar gyfer garej DIYer, gyda chymorth yr offer hwn gall ganiatáu i'ch gwaith gael ei wneud mewn ffordd wirioneddol effeithlon.Daw jacks llawr mewn sawl siâp a maint ar gyfer swyddi mawr a bach.Wrth gwrs gallwch chi lwytho'r teiar sbâr gyda'r jac siswrn ...
  Darllen mwy
 • Atal Problemau Cyn iddynt Ddigwydd, Cynghorion Cynnal a Chadw Teiars Ceir

  Atal Problemau Cyn iddynt Ddigwydd, Cynghorion Cynnal a Chadw Teiars Ceir

  Y teiar yw'r unig ran o'r car sydd mewn cysylltiad â'r ddaear, yn union fel troed y car, sydd o arwyddocâd mawr i ddiogelwch gyrru a gyrru arferol y car.Fodd bynnag, yn y broses o ddefnyddio ceir bob dydd, bydd llawer o berchnogion ceir yn anwybyddu'r gwaith cynnal a chadw ...
  Darllen mwy
12Nesaf >>> Tudalen 1/2